• tepelne cerpadlo

  Vybrat tepelné čerpadlo je jednoduché pouze, pokud máte správné informace od prodejce

  24.11.2019 | autor: redakce | sekce: Energie, Inzerce

  Stejně jako automobily, mobilní telefony, počítače apod., i jednotlivé typy tepelných čerpadel mají různá využití. Nenechte se zmást tím, že všechna tepelná čerpadla mají společné to, že „topí“ a více není třeba. Rozdíly jsou skutečně obrovské a například náklady na vyrobené teplo se mezi nimi liší až o 30 %, výrazně jiné jsou i maximální objemy dodávaného tepla či teplé vody. Proto, tepelné čerpadlo bychom měli vybírat minimálně stejně pečlivě jako nové auto, byt či luxusní dovolenou.

  Schopnost správného výběru je silně ovlivněna tím, na jakého prodejce se s žádostí o informace obrátíte, v zásadě, prodejci se liší:

  Nabízeným sortimentem s ohledem na jednotlivé typy čerpadel, kdy prodejce buď disponuje omezenou nabídkou, nejčastěji skládající se z na instalaci nenáročných typů čerpadle typu vzduch/vzduch, nebo má v nabídce více druhů čerpadel, tj. vzduch/vzduch, vzduch/voda, země/voda apod.

  tepelne cerpadlo

  Nabízeným sortimentem s ohledem na výkon, kdy se prodejce soustředí na tepelná čerpadla s nízkou prodejní cenou, která je však vykoupena horším výkonem či nutností dodatečného nákupu izolace, spojovacího materiálu apod., nebo na kvalitní tepelná čerpadla, jejichž výkon je často ověřen nezávislým testovacím centrem a s nimiž jsou spojeny výhody typu:

  • záruka dodávek náhradních dílů,
  • garance rychlého vyřízení poruchy,
  • záruka toho, že hlavní komponenty tepelného čerpadla byly vyrobeny ve shodě s národními i mezinárodními předpisy.

  Přístupem k instalaci čerpadla, kdy někteří prodejci skutečně nabízí pouze prodej, jiní jsou pak schopni zajisti ti instalaci čerpadla skrze vlastní tým řemeslníků.

  Abyste tedy vůbec dostali informace, na základě kterých jste schopni učinit správné rozhodnutí, je třeba konzultovat záměr koupě čerpadla s prodejcem mající širokou nabídku produktů, jejichž parametry byly ověřeny nezávislou laboratoří a ideálně i prodejcem schopným zajistit instalaci čerpadla.

  Jak ale takového prodejce najít? Pomůckou Vám mohou být:

  • Reference od stávajících zákazníků, ideálně těch s podobnými požadavky na tepelné čerpadlo jako máte Vy, tj. objem spotřebovaného tepla, dispozice pozemku a nemovitosti, požadavek na dodávku teplé vody apod.
  • Ocenění potvrzující kvalitu nabízeného sortimentu, např. evropská Značka kvality Q, jíž se mohou chlubit tepelná čerpadla, jež úspěšně prošla testy nezávislého zkušebního ústavu.

  Při porovnávání jednotlivých nabídek pak berte v potaz:

  • celkové náklady na pořízení a instalaci, tj. nejen cenu samotného čerpadla, ale také cenu všeho zařízení potřebného k uvedení do provozu,
  • cenu a objem vyrobeného tepla v dlouhodobém horizontu,
  • záruky poskytované prodejcem či výrobcem v rámci „standardu“,
  • záruky poskytované prodejcem či výrobcem v rámci „nadstandardu“, tj. za příplatek,
  • doplňkové funkce tepelného čerpadla, tj. možnost napojení na fotovoltaická zařízení, ovládání skrz mobilní telefon apod.

  Hodně zdaru při výběru!

  Rate this post