• kotel na tuha paliva

  Kotel na tuhá paliva přináší ekonomický zdroj tepla

  8.1.2022 | autor: David K. | sekce: Energie, Inzerce

  Zpracovatelský průmysl, ale ani domácnosti, se neobejdou bez kvalitních spalovacích kotlů. Na trhu se tak můžeme setkat s kotli na tuhá paliva, kotli na dřevo a kotli na uhlí. Je však složité si z dostupné nabídky vybrat, poněvadž výrobců a prodejců spalovacích kotlů je na trhu velké množství, nejen v rámci České republiky, ale ve světě celkově. Oblast výroby spalovacích kotlů je velmi dynamická, a tak neustále dochází k vytváření nových a nových technologií, které proces spalování vylepšují a zkvalitňují.

  Pod pojmem kotel na tuhá paliva se rozumí kotel, ve kterém dochází ke spalování biomasy. Kvalitní kotel by měl dosahovat výborných výsledů při spalování a splňovat normy dané nejen českým právním řádem (především jde o normu ČSN-EN 303-5:2013), ale i předpisy Evropské unie [zejména jde o Nařízení Komise (EU) 2015/1187].

  V domácnostech a malých provozovnách se můžeme velmi často setkat s kotli na dřevo, například s kotli řady AM Energo. Tyto kotle jsou vysoce účinné, neboť při spalování nevzniká tolik škodlivin – díky této skutečnosti splňují kotle AM Energo výše uvedenou normu ČSN-EN a parametry Ekodesignu. Zároveň palivo v kotli hoří až 22 hodin. Pokud chcete používat tyto kotle, je třeba mít na paměti, že polena k topení by měla být suchá (max do 20 % vlhkosti) a délka jednotlivých polen by měla být max. 50 cm. Společně s poleny však lze spalovat i hobliny nebo piliny.

  Třetím typem jsou kotle na uhlí a pelety. Příkladem takového kotle je např. řada kotlů AM Licotherm XX Combi. V takových kotlech lze spalovat brikety hnědého uhlí Ořech 2 (zrnitost 4-25 mm a vlhkost do 20 %) a dřevní pelety (zrnitost 4-15 mm a vlhkost do 20 %). Velkou výhodou těchto kotlů je doba hoření, která přesahuje 20 hodin. I v případě tohoto kotle se můžeme setkat s tvorbou minimálního množství škodlivin, což je vlastnost, kterou každý ocení.

  Rate this post