• Výhody tepelného čerpadla

  20.8.2018 | autor: David K. | sekce: Energie

  Obliba teplených čerpadel pozvolným způsobem vzrůstá. Tato moderní technika má za účel jediné. Přinést dané nemovitosti dostatek potřebné energie a ve výsledku ušetřit peníze. Získaný zdroj tepla je navíc využitelný nejenom pro vytápění objektů, ale také ohřev teplé vody. Nejlepší na všem je to, že s pomocí tepelného čerpadla dochází k upotřebení obnovitelných zdrojů.

  Vzhledem k tomu, že na trhu existuje hned několik typů tepelných čerpadel, lze energii získávat v odlišném množství a s rozdílnou frekvencí. Pojďme se tedy tomuto tématu věnovat trochu podrobněji. A to tak, že vám představíme dostupné typy čerpadel a ve výsledku zmíníme také jejich největší přednosti.

  Jaké jsou typy tepelných čerpadel?

  Jak už bylo naznačeno v úvodu tohoto článku. Tepelná čerpadla jsou schopna získávat energii ze tří důležitých přírodních zdrojů. Na základě toho vlastně dochází i k samotnému dělení dostupných typů.

  • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – Tento model výrobku je schopen čerpat energii z proudícího vzduchu kolem a následně ji přeměňovat na teplo sloužící nejčastěji k ohřevu vody.
  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda – Obdobný způsob fungování jako u předešlého modelu jen s tím rozdílem, že výstupem je teplá voda, která může sloužit například k vytápění nemovitosti.
  • Tepelné čerpadlo voda/voda – Tepelné čerpadlo získává potřebnou energii z vody, a to nejčastěji z vrtané studny. Předpokladem jeho efektivního fungování musí být dostatečná vydatnost studny.
  • Tepelné čerpadlo země/voda – Nakonec je to poslední model, který čerpá energii přímo z půdy, a to za přispění speciálních kolektorů umístěných pod povrchem země. V tomto směru jsou aplikovány hloubkové vrty.

  Už ze samotného principu fungování jednotlivých modelů je patrné, že nejlevnější variantou bude právě tepelné čerpadlo využívající vzduchu kolem nás. Je sice pravdou, že bude asi nejméně efektivní, ale svůj přínos splní na výbornou a zároveň za něj nezaplatíte tolik. Opakem něho bude nejdražší teplené čerpadlo nabývající energii ze země, kde je třeba počítat pravděpodobně s těmi nejvyššími vstupními náklady.

  ri / Pixabay

  Výhody tepelných čerpadel

  Nyní se ale pojďme na tepelná čerpadla zaměřit z obecného hlediska a představit si několik zásadních výhod tohoto řešení.

  • Při realizaci tepelného čerpadla máte možnost využít dotací na tento druh vytápění a ohřevu vody, čímž minimalizujete vstupní investici.
  • Rychlá návratnost vložených peněz ve formě nízkých provozních nákladů.
  • Ekologický způsob vytápění šetrný k životnímu prostředí.
  • Bezprašnost všech nabízených variant.
  • Komfortní užívání a snadné ovládání tepelného čerpadla.
  • Bezproblémový a bezúdržbový provoz.