• Kvalitní a levná profilová ocel

  12.5.2021 | autor: redakce | sekce: Ostatní, Inzerce

  Hutní materiál musí být natolik kvalitní, aby vydržel i velký pracovní nápor. Dalším předpokladem je moderní technologický postup při jeho výrobě.

  Kvalitní profilová ocel

  Hutní materiál je nezbytnou součástí mnoha výrobních provozoven strojírenské a hutní výroby. Díky využívání nových technologií a moderních postupů vyniká hutní materiál vyšší životností a pochopitelně také vyšší výtěžností finálních dodávek výrobků i nástrojů.

  • Prostřednictvím spolupráce se zkušenými českými válcovnami hutních vývalků je možné efektivním způsobem řešit technologické úpravy a jejich následné provozní využití v praxi.

  Výroba a následný prodej hutního materiálu je tedy v souladu nejen se všemi normami, ale také jsou veškeré produkty využitelné ve výrobě.

  profilova ocel

  Běžné i méně používané profily

  Velkoobchod s hutním materiálem se zabývá prodejem veškerých profilů běžných rozměrů i méně využívaných typů. Profily typu L se dělí na rovnoramenné a nerovnoramenné. Dále jsou v nabídce profily válcované zatepla typu I, T, U. Dalšími profilovými nosníky jsou profily IPE, HEA, HEB, HEM.

  • Mezi prodávanými produkty najdete také kruhové tyče válcované za tepla tříd 11 až 16 a kruhové tyče v ocelí tříd 11 až 16, které jsou tažené za studena.

  Tyče jsou nabízené v dalších variantách, které se od sebe odlišují především svým tvarem.

  • Patří sem
  • čtvercové tyče válcované za tepla i čtvercové tyče tažené za studena.
  • ploché tyče válcované za tepla a ploché tyče z ocelí tříd 11 až 12 tažené za studena.

  Mezi nabízenými produkty jsou také zastoupeny šestihranné tyče válcované za tepla a šestihranné tyče z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena.

  Nabízené produkty splňují příslušné normy

  Veškerá profilová ocel je vyráběna v souladu s platnými normami ČSN a odpovídá i těm nepřísnějším nárokům, které jsou na ni kladeny.

  • Válcovaná profilová ocel ve tvaru U se také často v praxi označuje jako traverza, nosník, ocelový nosič nebo účko.
  • Své využití nachází také při stavbách rodinných domů nebo komerčních budov.