• Realizace dřevěných teras, aneb spojení domu s přírodou

  18.2.2014 | autor: redakce | sekce: Zahrada

  Chcete ozvláštnit a zpříjemnit prostor mezi svým domem a zahradou? Uvažujete o realizaci kvalitní dřevěné terasy jako o prostoru k oddechu a relaxaci? Jak dřevěnou terasu realizovat? Důležitý je nejen výběr projektu a vhodného dřeva.

  V posledních letech se stále více majitelů domů snaží vhodně zkrášlit a ozvláštnit prostory svých zahrad a maximálně využít jejich potenciálu pro relaxaci a odpočinek. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je vybudování esteticky vhodné dřevěné terasy.

  Terasy mohou být u domu, kolem domu, nebo mezi domem a bazénem, ale také mohou spojovat obytný prostor se zahradou. Vše je samozřejmě odvislé od dispozice domu i samotné zahrady, od specifické polohy pozemku a především od individuálních potřeb jejich majitelů. Používání šedivých či ve výsledku vybledlých a popraskaných betonových zámkových dlažeb ve stylu 90. let minulého století je už konečně na ústupu a do popředí zájmu se opět dostávají osvědčené přírodní materiály, jako je dřevo.

  dřevěné terasy

  Jak začít s budováním dřevěné terasy?

  Pokud uvažujete o vybudování dřevěné terasy, je nutné nejprve přizvat odborníka, který zpracuje návrh realizace celého projektu, zohlední veškerá specifika uvažovaného místa při přípravě architektonického a technického řešení a doporučí výběr nejvhodnějšího dřevěného materiálu. Právě výběr správného dřeva je nejdůležitější. Od jeho vlastností, se totiž odvíjí nejen samotný vzhled celé terasy ale také její trvanlivost.

  „Pro realizaci dřevěných teras jsou nejvhodnější dřeva velmi tvrdá a odolná, jako například americká Jatoba, Ipe, Cumaru či z jihovýchodní Asie pocházející Merbau. Jsou to dřeva osvědčená, jejich trvanlivost se pohybuje přibližně od třiceti do padesáti let,“ uvedla Renata Svatošová ze společnosti Etoile, která se realizacemi dřevěných teras u nás zabývá již řadu let.

  Každé z těchto dřev vyniká odlišnou barvou i vlastní strukturou, což umožňuje přizpůsobit výsledný barevný vzhled terasy barvě domu tak, aby byla jeho estetickým doplňkem a nikterak nerušila jeho celkový dojem. Esteticky zajímavé jsou také kombinace těchto barevně odlišných dřev.

  Stavba dřevěné terasy

  Samotné realizaci dřevěné terasy předchází příprava materiálu, v tomto případě vysychání dřeva připraveného ke stavbě. „Dřevo pro stavbu terasy musí mít optimální vlhkost, tedy takovou, jakou má prostředí, ve kterém bude terasa postavena. Různá prostředí totiž mohou mít vlhkost velmi odlišnou, jako například interiéry, zimní zahrady s množstvím květin, zastřešené bazény, exteriéry a podobně,“ dodala Renata Svatošová.

  Prvním krokem vlastní realizace je zhotovení třiceticentimetrového štěrkového lože, na které se bude terasa pokládat.  Kvůli odvodnění se štěrkový zásyp pokládá na geotextilii ve sklonu cca 5 %. Nejčastěji je štěrkový zásyp složen ze dvou vrstev. Hrubší, tvořené 16-24 mm kamínky (asi 2/3 výšky zásypu), a jemnější z kamínků o velikosti 8-16 mm. Kraje lože budoucí terasy je vhodné zpevnit kvůli případnému propadávání a vysypávání štěrku. Použít lze železné pláty, betonové zpevnění do zámrzné hloubky nebo jílový násep.

  Jakmile je štěrkové lože připravené a srovnané, položí se na něj kolmo k uvažovanému směru pochozích dřevěných prken rošt z tvrdých a odolných dřevěných hranolů (nejčastěji se používá Bangkirai) o rozměrech 40 x 70 mm. Rozestupy mezi hranoly jsou odvislé od uvažovaného zatížení terasy a tloušťky pochozích prken.

  Třetím krokem je napuštění všeho použitého dřeva, tedy hranolů i prken, ochranným olejem. „Napouštění olejem je stará technologie, která dřevu pomáhá lépe odolávat povětrnostním vlivům. Při našich realizacích zákazníkům doporučujeme provést napouštění dvakrát za sebou. Tím se sice prodlouží doba vysychání – v závislosti na teplotě a vlhkosti zhruba na 4 týdny – ale dosáhneme delší trvanlivosti použitých materiálů. Je to zdržení, které se určitě vyplatí“, uvedla Renata Svatošová.

  Po dokončení roštu následuje vlastní položení pochozích prken. Pro položení podlahy je možné zvolit mezi třemi základními spoji – pohledově skrytý spoj, spoj nebo upevnění prken přišroubováním z vrchní strany. Posledním krokem už je jen opatření konců terasy lištami ze stejného materiálu.

  Pro úplnost je třeba uvést, že terasu lze v závislosti na podmínkách případně opatřit ještě dalšími doplňky, například různými nerezovými rošty nebo spoji pro odvod vody či vzduchu, krytkami děr pro slunečníky apod. To vše již záleží na individuálních požadavcích majitele a na jeho vlastní představě o dokonalé a krásné dřevěné terase.

  Rate this post