• Kaučuková jezírková fólie Firestone

  Připravte se na léto a postavte si na zahradě koupací jezírko

  6.2.2020 | autor: redakce | sekce: Zahrada, Inzerce

  Chcete se vy a vaše děti v létě koupat v přírodní čisté vodě a mít na zahradě krásný, ekologicky rozmanitý ekosystém? Vybudováním koupacího jezírka získáte navíc estetický prvek, který je v souladu s přírodou a skvěle zapadne do okolní krajiny. To vše bez škodlivých chemikálií.

  Pro vybudování funkčního zahradního jezírka je naprosto zásadní pečlivé plánování. Ještě před zahájením stavby je tedy třeba rozhodnout:

  1. k jakému účelu bude jezírko sloužit
  2. navrhnout tvar, velikost, hloubku, profil a umístění v zahradě
  3. zda realizaci svěříme specializované firmě, nebo zvolíme stavbu svépomocí
  4. zvolit nejvhodnější způsob filtrace
  5. kolik do koupacího jezírka chceme investovat

  Koupací jezírko

  Nejprve důkladně zvážíme, jestli jezírko bude sloužit pouze ke koupání, nebo se chceme koupat a zároveň chovat i okrasné ryby. Rozhodnutí o přítomnosti ryb je jedním ze základních aspektů při rozhodování o stavbě zahradního jezírka. Ryby je možné chovat i v koupacím jezírku, pokud se však rozhodneme pro jejich přítomnost, je třeba počítat s výkonnějším filtračním systémem, a tím pádem větší investicí. 

  V případě, že plánujeme pěstovat vodní rostliny, musíme vytvořit mělké pobřežní zóny. Každý druh rostliny má totiž jinou doporučenou hloubku pěstování. Mírné mělčiny jsou důležité i pro některé vodní živočichy, kteří vaše jezírko brzy osídlí, po kolmých stěnách by totiž mohli mít problém se dostat z vody.

  Velikost, hloubka, tvar, umístění

  U velikosti jezírka rozlišujeme, jakou plochu bude jezírko zabírat na zahradě, tedy v m2 a jak velké bude z hlediska objemu, tedy m3. Plošná velikost (m2) by měla být uzpůsobena velikosti zahrady, případně místu, kde bude jezírko umístěno. Objemová velikost závisí především na zvolené hloubce.

  Hloubka je zcela individuální. Čím je jezírko hlubší, tím je voda stálejší a méně náchylná na teplotní výkyvy. Jako minimum lze označit 1,5 m.

  Pokud jde o tvar, lze říci, že zde se fantazii meze nekladou. Jezírko je nejlépe umístěno tam, kde je zajištěn sluneční svit alespoň 8 hodin denně, zejména v případě, kdy chceme v jezírku pěstovat vodní rostliny, např. lekníny. Je-li to možné, zvolíme místo co nejdále od stromů, protože z listů, které spadnou do vody, se vytvoří organická hmota, která se rozkládá, čímž se zvyšuje pravděpodobnost tvorby řas.

  Stavba

  Izolace

  Kaučuková jezírková fólie FirestoneJedním ze základních kamenů při stavbě koupacího jezírka je izolace. Dobrá izolace zabraňuje nežádoucím únikům vody. Kromě toho má i estetickou vlastnost, pokud se vhodně zvolí barva folie, vytváří nezapomenutelný efekt. Na výběr máme mezi PVC fólií a kaučukovou EPDM fóliíRozdíl je především ve způsobu pokládky. Zatímco PVC fólie se svařuje, kaučuk se lepí. Obě fólie se prodávají v několika tloušťkách. Kaučuková fólie se dodává pouze v černé barvě, zatímco u PVC je na výběr hned z několika možností. Pro některé typy jezírek jsou jednotlivé druhy vhodnější, např. PVC folie pro pravidelné geometrické tvary, s kolmými stěnami, kaučuková folie pro oválné tvary. Folii pokládáme na geotextilii o hustotě (min. 300g/m2), která ji ochrání před poškozením ostrými předměty.

  Zděné stěny

  V tomto rozhodnutí hraje velkou roli velikost jezírka. Pokud chcete mít pouze malé okrasné jezírko, s největší pravděpodobností jej nebude nutné zdít (záleží na kvalitě půdy). U větších jezírek, ale vždy doporučujeme zděné stěny, v zahradním jezírku tak vzniknou kolmé plochy, po kterých sediment a nečistoty sklouznou až na dno. Tam je pohltí proud přitékající vody a po vyspádovaném dně klesají až k dnové vpusti (gula), nebo k sacímu koši a jsou nasáty do filtru.

  Další variantou jsou jezírka s různě členitým povrchem (kaskády, přepady atd.), v tomto případě je dobré minimálně půdu přetáhnout betonovým potěrem a udělat tak dokonalý podklad pro folii. U vyzděných a vybetonovaných jezírek je vždy pokládka folie snadnější.

  Filtrace

  Jezírko se nijak během roku nezakrývá, a tak do něj padají nečistoty jako listí, hmyz, pyl, prach, části vodních rostlin a jiné organické materiály. Ty nakonec na dně vytvoří vrstvu usazenin. Pokud bychom je neodstranili, začaly by se rozkládat, spotřebovávat kyslík, uvolňovat různé toxické plyny např. dusitany, čpavek a v důsledku toho by znečišťovaly vodu a podporovaly růst řas. Těchto nečistot se musíme zbavit za pomoci filtračního systému díky neustálé cirkulaci vody. Tento důležitý úkol zajišťují filtrační bakterie.

  Při výběru jezírkové filtrace je proto důležité věnovat pozornost především objemu filtračních médií, ve kterých tyto bakterie žijí. Platí, že čím větší je filtrace, tím více je bakterií a díky tomu je také v zahradním jezírku čistší voda. U výběru vhodné filtrace bychom se měli zabývat především dvěma faktory. Prvním z nich je objem jezírka, tedy kolik litrů vody se v jezírku nachází. Druhým faktorem je přítomnost či nepřítomnost ryb v jezírku.

  Regenerační (rostlinná zóna)

  Tato zóna je mělčí než zbytek jezírka a obklopuje koupací část. Rostliny odstraňují z vody fosfor. Platí tedy, že čím větší je regenerační úsek, tím čistější je voda v jezírku. Vodu pomáhají filtrovat vodní rostliny, jako je rákos, ostřice nebo kosatec. Kvalita vody závisí také na počasí a okolní teplotě vzduchu. Pro čistotu vody je rovněž důležitá velikost jezírka a poměr regenerační a koupací zóny.

  Důležité upozornění:

  Nikdy nekombinujte bazénovou a jezírkovou technologii. Filtrace určené pro bazény nelze použít pro filtrování vody v jezírku.

  Rozpočet

  Ceny jednotlivých staveb nelze nějakým způsobem fixovat. Ceny jezírek jsou značně odlišné dle individuálních požadavků a odvíjí se především od velikosti a náročnosti stavby, použitých materiálů, zvolené filtrace a izolace. Mezi nejoblíbenější jezírka v poslední době patří jezírka určená pouze ke koupání s velikosti mezi 30 až 80 m3.   

  Jak si postavit jezírko svépomocí

  1. Nejprve si na zemi označíme půdorys jezírka, zvýrazníme koupací část a začneme kopat. Položíme prkno s vodováhou přes strany jezírka a průběžně se ujišťujeme, že břehy jsou ve vodorovné poloze. Nesmíme zapomenout ani na mělké pobřežní zóny.
  2. Odstraníme všechny ostré kameny ze dna a ze stěn. Na dno položíme 5 cm silnou vrstvu písku.
  3. Kolem okrajů jezírka, vykopeme malou odvodňovací strouhu, při silných deštích by totiž mohly do jezírka stékat nežádoucí nečistoty.
  4. Zabudujte jezírkovou technologii (filtrace, čerpadlo).
  5. Do vykopané jámy vložíme geotextilii, která chrání jezírkovou fóliipřed poškozením kameny kořeny rostlin.
  6. Na geotextilii položíme jezírkovou folii, okraje zasuneme do připravené strouhy a zatížíme kameny.
  7. Částečně napustíme jezírko vodou.
  8. Postupně doplňujeme vodu. Až po kompletním usazení fólie naplníme jezírko úplně. Pokud je to možné, použijeme dešťovou vodu. Pokud použijeme vodu z vodovodu, vyčkáme se sázením rostlin, až se odpaří prvky, jako je např. chlor a fluorid.
  9. Upravíme okraje jezírka, např. štěrkem a kameny. Folie nesmí vyčnívat, voda nesmí prosakovat do okolí.
  Rate this post