• K čemu slouží laminární boxy?

  18.11.2020 | autor: redakce | sekce: Ostatní, Inzerce

  Nejen v laboratořích výzkumných ústavů je nutné mít k dispozici takzvané čisté prostory, které jsou zbaveny mikroorganismů a stále monitorovány.

  Laminární boxy – nezbytnost nejen pro výzkum

  Odborný termín „čisté prostory“ je používán především ve vývoji, výzkumu, potravinářství, zdravotnictví a v některých výrobních procesech. Jsou to prostory, ve kterých je přímo řízena koncentrace přítomných částic a také teplota vzduchu.

  • Čisté prostory jsou nutné zejména u výroby léků, potravinářských produktů, kosmetiky a také elektroniky.

  Čistými prostory disponují takzvané laminární boxy. Laminar flow cabinets (laminární boxy) neboli speciální laboratorní zařízení umožňuje pracovat ve sterilním prostředí bez nežádoucích mikroorganismů.

  • Celý dokonale propracovaný systém je založen na tom, že vzduch, který vniká do místnosti, proudí přes speciální filtry.
  • Pomocí těchto filtrů je zbaven všech nežádoucích částeček.
  • Nejen prachu, ale drobného pylu a dalších mikroorganismů.

  Pro jistotu, že vše funguje přesně v souladu s danými pravidly a předpisy, se provádí validace a měření čistých prostor. Validací je míněno ověření podle přesně určených zásad. Jedná se tedy o zjišťování hodnot, které musejí přesně sedět s určenými předpisy a zásadami.

  • Mezi jednotlivými validacemi se provádí monitoring, který má za úkol prověřit, že jsou veškeré potřebné parametry stále v předpokládané toleranci.

  new box fbb ivf

  Stálá kontrola všech parametrů

  Měření a validace čistých prostor může provádět pouze akreditovaná zkušební laboratoř, do jejíž kompetence spadají nejen laminární boxy (laboratoře, operační sály apod.), ale také jiné prostory, které vyžadují řízenou čistotu vzduchu. Což znamená digestoře, sterilizátory, inkubátory, lednice, vzduchotechnické systémy, izolátory a jiná zařízení.

  • Akreditace zkušební laboratoře garantuje uznatelnost měření vzhledem k daným parametrům a národním i mezinárodním standardům.

  Pokud by neexistovaly laminární boxy, vývoj by se v některých odvětvích pozastavil nebo by nemohl vůbec probíhat.