• documents

  Poznejte všechny druhy věcných břemen

  26.2.2024 | autor: David K. | sekce: Ostatní

  Věcná břemena jsou tématem úzce spjatým s nemovitostmi nejrůznějšího typu, ať už se jedná o pozemky nebo budovy. Každý pravděpodobně alespoň částečně tuší, že jde o určitý závazek vůči jinému subjektu nebo vám samotným. Právě díky tomu se můžete setkat se dvěma odlišnými typy břemen. Jsou to reálná břemena a služebnost.

  Co jsou to reálná břemena?

  V případě reálného břemene se bavíme o aktivní povinnosti. Zjednodušeně řečeno jde o břemeno, kdy vlastník musí vykonávat něco ve prospěch jiné osoby. Můžete například vlastnit nemovitosti po rodičích s reálným břemene výpomoci. To znamená, že jim budete pomáhat s úklidem, vozit po lékařích a starat se o ně. Nemovitost sice bude patřit vám, bude na ní však uvaleno reálné břemeno, respektive na vás.

  Co je to služebnost?

  Druhým a mnohem častějším typem věcného břemene je služebnost. V souvislosti s nemovitostí je zde uložena pasivní povinnost. Dochází k zatížení nemovitosti nabývající odlišných podob. Služebnost může být navíc na dobu určitou, ale také na dobu neurčitou. Typickým příkladem je služebnost související s inženýrskými sítěmi.

  Ve výčtu dalších typů služebností bychom jistě mohli pokračovat. Je to právo pastvy, opora cizí stavby, služebnost stezky, okapu, ale také právo na vodu. Výjimkou není ani užívací právo a požívací právo. Dále je to také služebno bytu a mnohé další.

  Nutno podotknout, že služebnosti, potažmo věcná břemena obecně mohou zásadním způsobem ovlivňovat cenu nemovitosti. Pokud jimi je totiž zatížena, mohou o dům nebo pozemek ztratit budoucí kupující zájem. Pokud tedy řešíte jakékoliv věci týkající se věcného břemene, potažmo vlastní nemovitosti a nejste si v některých bodech jisti, raději se poraďte s odborníky. Neváhejte kontaktovat pracovníky katastru nemovitostí nebo v ještě lepším případě využijte služeb právníků. To se týká především zpracování smluv.

  Rate this post