• fence

  Jak daleko můžete stavět od plotu souseda?

  12.7.2021 | autor: David K. | sekce: Stavba

  Hranice pozemku a plot mezi sousedy. To je jeden z častých důvodů rozporů mezi lidmi. Jestliže chcete mít dobré sousedské vztahy, měli byste také vědět, jak daleko můžete postavit stavbu od plotu. Stavební zákon totiž definuje jistá pravidla, která je třeba dodržovat. Na druhou stranu jsou tu i jisté výjimky.

  Pravidlo dvou metrů od plotu

  Hned na úvod si pojďme říci, že od hranice pozemku, potažmo od plotu můžete standardně stavět dva metry. Pod tuto míru byste neměli jít. Ať už se to týká rodinného domu, zahradního domku nebo garáže. Když budete chtít stavět přímo na hranici, pak se musíte dohodnout se sousedem. U menších staveb do 25 m2 v podstatě nepotřebujete žádné povolení a bude vám stačit souhlas souseda. Jestliže se chcete vyvarovat jakýmkoliv problémům do budoucna, potom si takový souhlas vytiskněte a nechte podepsat písemně.

  Rozestupy mezi rodinnými domy

  Co se týče větších staveb, existují také limity. Například mezi dvěma rodinnými domy musí být minimálně sedm metrů. Když stojí jeden dům dva metry od hranice, ten druhý musí stát minimálně pět metrů od hranice. Je ovšem pravdou, že i v tomto směru stavební úřad uděluje jisté výjimky, a to v okamžiku, kdy se mají objekty nacházet ve stísněných podmínkách. Pak je možné hranici mezi rodinnými domy stáhnout na čtyři metry.

  Kapitolou samou o sobě jsou garáže, kde se taktéž nevyhnete dvěma metrům od hranice pozemku. Výjimkou mohou být stavby na hranici, které ovšem nemají k sousedovi žádný otvor, to znamená plná stěna. Na výjimky jsou povolovány i takové rodinné domy na hranici pozemku. To už ovšem souvisí s domluvou sousedů, podepsanými souhlasy a s vyjádřením stavebního úřadu.

  Jestliže se při výstavbě čehokoliv na hranici pozemku a u plotu souseda chcete vyhnout problémům, řešte to rozumnou domluvou a o všem potřebném se informujte na příslušném stavebním úřadu.

  Rate this post